Σεμινάρια Γονέων

Ενημέρωση, αλλά και εκπαίδευση των γονέων για μια σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Ο γονιός μαθαίνει να κατανοεί αλλά και σε πολλές περιπτώσεις να αποκωδικοποιεί την συμπεριφορά των παιδιών του. 

Τα σεμινάρια λειτουργούν στη βάση των αρχών που διέπουν τη λειτουργία της ομάδας, δίνοντας στα μέλη τη δυνατότητα για ασφαλή συνύπαρξη και δημιουργική έκφραση, αυξάνοντας την ευαισθησία, αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση των μελών, κάνοντάς τους πιο λειτουργικούς ως Ανθρώπους και ως Γονείς.